Top 11 rekeningen in kostengrootboek

Enkele van de belangrijkste accounts in het kostengrootboek zijn als volgt:

1. Rekening voor grootboekaanpassing (of kosten- of grootboekcontrole):

Dit account wordt bijgehouden om de kostenrekening zelfbalancerend te maken. Alle inkomsten of uitgaven die zijn onttrokken aan de financiële rekeningen worden op deze rekening geboekt. In feite vertegenwoordigt dit account de persoonlijke accounts die worden weergegeven in de financiële boeken.

Als een transactie van interne aard is die van invloed is op de kostenrekeningen, bijvoorbeeld een overschrijving van grootboekcontroleboekrekening naar onderhanden werkgrootboekrekening, dan is in dit account geen boeking vereist omdat dubbele boeking mogelijk is zonder een beroep te doen op dit saldo. Elke overdracht van de kostenboeken naar de financiële boeken, bijvoorbeeld kosten van kapitaalwerk uitgevoerd door de fabriek, wordt in dit account ingevoerd.

Het belangrijkste doel van deze account is om het dubbele item in de kostenlijst in te vullen. Het is belangrijk om op te merken dat geen boeking rechtstreeks vanuit de financiële boeken naar de kostenboeken moet worden gedaan; invoeren moeten het grootboekcorrectieaccount passeren. Het saldo in deze account vertegenwoordigt het totaal van alle saldi van de onpersoonlijke accounts.

2. Slaat Ledger Control-account op:

Dit account behandelt transacties met materialen. Het registreert een samenvatting van de waarde van ontvangen, uitgegeven en saldo in de hand. Het saldo van deze rekening vertegenwoordigt het totale saldo van winkels dat overeenkomt met het totaal van de saldi van individuele rekeningen in het grootboek van de winkel. Daarom is er voor elke boeking in het grootboek van de winkel het totale bedrag in de grootboekrekening van de grootboekrekening.

Ontvangsten worden gepost van goederenontvangstnota's of kassabonnen en afgifte van materiaal uit de aanvraag tot bestellen of uit de analyse van de materiaalproblematiek. Dit account registreert ook het uitgeven van materialen aan externe partijen en registreert aanpassingen. Voor specifieke taken gekocht materiaal wordt gedebiteerd op de lopende rekening en niet op de grootboekcontroleaccount van de winkel.

3. Lonen Control Account:

Dit account behandelt transacties met betrekking tot lonen. Directe lonen worden overgeschreven naar onderhanden werk en indirecte lonen naar respectievelijke overheadrekeningen. Boekingen worden in dit account gemaakt op basis van loonanalyses.

4. Productie / Works / Manufacturing overheadrekening:

Dit account behandelt fabriekskosten. Deze rekening wordt gedebiteerd met indirecte materiaalkosten, indirecte lonen en indirecte fabriekskosten en wordt gecrediteerd voor de teruggewonnen hoeveelheid overhead. Het saldo vertegenwoordigt de overheadkosten onder- of overbelast en wordt overgeboekt naar de Costing Profit and Loss Account.

5. Work-in-Progress Control Account:

Dit account toont op elk moment de kosten van work-in-progress. Dit wordt gedebiteerd met openingsbalans van onderhanden werk, directe materialen, directe arbeid, directe uitgaven (als betaalde royalty's), productiekosten teruggevorderd en gecrediteerd voor de waarde van gereed product voltooid en overgedragen. Het saldo van dit account geeft de totale balans weer van taken die worden uitgevoerd volgens verschillende individuele taakaccounts. De bronnen voor invoer in deze rekening omvatten ontvangen goederen bankbiljetten (voor aankopen van gespecificeerde banen), materiaalaanvraagnota's, stuklijsten en loonsamenvattingen enz.

6. Administratie overhead rekening:

Administratiekosten worden van deze rekening afgeschreven en gecrediteerd met overhead die is terugverdiend van gereed product. Het verschil van deze rekening wordt overgeboekt naar de Costing Profit and Loss Account.

7. Grootboekcontroledatum voor eindproducten :

Dit account wordt bijgehouden voor afgewerkte producten en toont in totaal het resultaat van alle boekingen die worden bijgehouden in alle individuele rekeningen in het grootboek. Deze rekening wordt gedebiteerd voor de beginbalans van gereed product, de kosten voor gereed product van de lopende rekening en het bedrag van de administratieve overheadkosten, indien hersteld op dit punt. Het wordt gecrediteerd met de kostprijs van de verkopen (door over te boeken naar de kosten van de verkooprekening) en het saldo vertegenwoordigt de waarde van goederen die niet op voorraad zijn.

8. Overhead account voor verkopen en distributie:

Deze rekening wordt gedebiteerd met verkoop- en distributiekosten en gecrediteerd met overhead die is terugverdiend van verkochte goederen. Verschil, indien aanwezig, wordt overgedragen naar Costing Profit and Loss Account.

9. Kosten van verkoopaccount:

Deze rekening wordt gedebiteerd met de kosten van verkochte goederen en verkoop- en distributiekosten teruggevorderd en wordt afgesloten door overschrijving op verkoopaccount.

10. Verkoopaccount:

Deze rekening wordt gedebiteerd met de kostprijs van verkopen en gecrediteerd door de verkoop, waarbij het verschil zijnde de winst of het verlies wordt overgeboekt naar de kostprijsberekeningswinst en verliesrekening.

11. Kostprijsberekening winst- en verliesrekening:

Deze rekening registreert de overdracht van onderbezetting of overbesteedde overheadkosten, abnormale verliezen of winsten en winst of verlies overgedragen van verkoopaccount. Het eindsaldo geeft de nettowinst of het nettoverlies weer en wordt overgeboekt naar de grootboekcorrectierekening.