Studienota's over veiligheidsmarge (met berekeningen)

Het onderstaande artikel biedt studie-aantekeningen over de veiligheidsmarge.

Veiligheidsmarge is het verschil tussen werkelijke verkoop of uitvoer en de break-even verkoop of output (dwz totale verkoop - break even sales).

Het kan ook worden uitgedrukt als een percentage. Ongetwijfeld duidt een grotere veiligheidsmarge op de degelijkheid van het bedrijf.

De onbevredigende veiligheidsmarge kan worden verholpen door variabele of vaste kosten te verlagen, door de verkoopprijs te verhogen of door onrendabel product te vervangen door een winstgevend product.

Afbeelding 1:

Afbeelding 2:

Bereken veiligheidsmarge uit de volgende gegevens:

Afbeelding 3:

De volgende gegevens worden door ABC Ltd. voor 1994 gepresenteerd:

Uitvinden,

(i) P / V-ratio, break-even verkoop, marge van veiligheid op dit niveau.

(ii) Bereken ook het effect van:

(a) een stijging van de vaste kosten met 10%;

(b) 10% afname van variabele kosten;

(c) een stijging van de verkoopprijs met 10%; en

(d) 10% afname van de omzet, wat gepaard gaat met een daling van 10% van de variabele kosten.