Retourperiode of herhalingsinterval

Dit artikel bevat een korte opmerking over de terugkeerperiode of het herhalingsinterval.

Retourperiode of herhalingsinterval is het gemiddelde interval, in jaren, tussen gebeurtenissen die gelijk zijn aan of groter zijn dan een gegeven magnitude. Het wordt meestal aangeduid door een letter T '. Een overstroming die naar verwachting gemiddeld eens in de 50 jaar plaatsvindt, wordt bijvoorbeeld de overstroming van 50 jaar genoemd. De terugkeerperiode is 50 jaar. Het mag echter duidelijk worden begrepen dat het concept van de periode niet impliceert dat de gebeurtenis van enige grootte zal plaatsvinden bij een constant of zelfs bij benadering constant interval van n jaar.

Het geeft alleen de gemiddelde frequentie aan van het optreden van een gebeurtenis gedurende een lange periode van jaren. Stel dat in een lange periode van 1000 jaar er (1000/50 = 20) overstromingen zullen zijn die gelijk zijn aan of groter dan de overstroming van 50 jaar. Dergelijke overstromingen kunnen zich voordoen op elk interval van tijd regelmatig of zelfs in opeenvolgende jaren.

De cumulatieve kanscurve kan ook worden geplot op het waarschijnlijkheidspapier door de terugkeerperiode van de gegeven magnitude van een variabele (zeg vloed) te berekenen. Wanneer voor elke waargenomen vloedgebeurtenis de terugkeerperiode wordt berekend, kunnen we zeggen dat de plotpositie aan elke gebeurtenis is toegewezen (de plotpositie van een willekeurig punt op de grafiek is bekend wanneer beide coördinaten, magnitude en cumulatieve kans in dit geval beschikbaar zijn ).

Er kan worden aangetoond dat de cumulatieve waarschijnlijkheid niets anders is dan de inverse van de terugkeerperiode (T). Als een hydrologische variabele (zoals overstroming) gelijk aan of groter dan (≥) x één keer voorkomt in T jaar, is de kans P (X ≥ x) gelijk aan 1 in T jaar.

of P (X ≥ x) = 1 / T ... (5.1)

waarbij X een hydrologische variabele is

x is de geselecteerde magnitude

T is de terugkeerperiode of het herhalingsinterval en

P is waarschijnlijkheid

De vergelijking (5.1) hierboven kan als volgt worden gegeneraliseerd:

waarbij m de rangorde is of de volgorde van de gebeurtenis wanneer deze in aflopende orde is gerangschikt, en n het totale aantal items in de steekproef is (in dit geval jaarlijkse overstromingen).

Verschillende empirische formules zijn beschikbaar voor het berekenen van de retourperiode 'T' en dus het plotten van posities. Ze staan ​​vermeld in tabel 5.5.

Formule {Hi) in Tabel 5 wordt het meest gebruikt.

T = n + 1 / m en P = m / n +