Redenen voor de voorbereiding van de herziene begroting (met voorbeeld)

Laten we een grondige studie maken van de redenen voor de voorbereiding van het herziene budget.

(i) verandering in externe factoren; bijv. verandering in prijs van materiaal en arbeid.

(ii) Herstel de fouten in het bestaande budget die later worden gedetecteerd.

(iii) Tegemoetkomen aan de extra uitgaven voor de onvoorziene gebeurtenissen die onvoorzien en onzeker van aard zijn.

De herziene begroting is net als het normale budget opgesteld. Na de voorbereiding wordt het nauwkeurig gecontroleerd en gecoördineerd met andere functionele begrotingen en uiteindelijk goedgekeurd door de Begrotingscommissie.

Illustratie:

Uit de volgende informatie die door X Ltd. wordt gepresenteerd, moet u het volgende voorbereiden:

(i) het originele budget;

(ii) Het werkelijke budget voor 6 maanden; en

(iii) De herziene begroting voor de komende 6 maanden.

Percentages van verkoopprijs:

Na de zes maanden begreep het management dat 60% van de gebudgetteerde omzet kon worden bereikt aan het einde van de budgetperiode, wat overeenkomt met Rs. 1, 50, 000. Als gevolg hiervan besluit het management nu om het budget te herzien door het verkoopvolume met 50% te verhogen, onder voorbehoud van een verlaging van de verkoopprijs met 10%.