Reden voor het opstellen van het budget voor de kapitaaluitgaven

Laten we een grondige studie maken van de redenen voor de voorbereiding van het budget voor de kapitaaluitgaven.

Dit budget geeft de geschatte uitgaven voor vaste activa tijdens de budgetperiode aan. Het kan een lange- of korte termijn zijn.

Maar het is meestal voorbereid voor een lange periode van 5 tot 10 jaar. Als het voor een langere periode wordt voorbereid, moet het worden opgesplitst in korte perioden.

Aangezien er sprake is van een hoge graad van inflexibiliteit, kost het terugwinnen van kosten een lange periode vanwege de investering in vaste activa.

Dat is de reden waarom dit budget moet worden gecoördineerd met andere budgetten, te weten Cash Budget, Factory Overhead Budget, Balance Sheet Budget enz. Dit budget wordt gewoonlijk opgesteld door de Accountant. Er kunnen echter afzonderlijke budgetten worden opgesteld voor elk afzonderlijk item van vaste activa.

Het is voorbereid voor:

(i) De aankoop van extra activa, hetzij vereist voor verhoogde productie of voor het starten van een nieuw type product;

(ii) De vervanging van bestaande activa;

(iii) De installatie van verbeterde typen activa als gevolg van technologische ontwikkeling.

De voordelen van een dergelijk budget zijn:

(i) Het geeft de geschatte kapitaaluitgaven weer;

(ii) Het helpt om de kapitaaluitgaven te beheersen; en

(iii) Het vergemakkelijkt de voorbereiding van samenvattingen van de begroting.