Methoden voor het registreren van afschrijvingen (met journaalboekingen)

Er zijn twee manieren om de afschrijving in de boekhouding te registreren:

(1) Directe methode (geen voorziening voor afschrijving rekening wordt bijgehouden):

Afschrijvingen worden in rekening gebracht door het debiteren van de afschrijving en het crediteren van de inventarisrekening. De afschrijving wordt afgesloten door de overdracht aan het einde van het jaar naar de winst- en verliesrekening. De activarekening wordt op de balans weergegeven in de balanswaarde, zijnde de kostprijs minus de afschrijvingen aan het einde van het jaar.

Journaalposten onder deze methode zijn:

(2) Indirecte methode (voorziening voor afschrijving rekening wordt aangehouden):

Het bedrag van de afschrijvingen wordt gedebiteerd op de waarderingsrekening en gecrediteerd op de voorziening voor afschrijving (of geaccumuleerde afschrijvingsrekening). Het bedrag van de afschrijvingen wordt aan het einde van het jaar overgedragen naar de winst- en verliesrekening. De activarekening wordt echter weergegeven tegen kostprijs en de geaccumuleerde afschrijvingen worden ofwel als een aftrekpost van het actief getoond, of deze kan worden weergegeven aan de passiefzijde van de balans.

Journaalposten onder deze methode zijn: