Methoden voor het bijwonen van opnamen en het tijdstip van werkenden (met exemplaar)

Lees dit artikel voor meer informatie over de volgende methoden die vaak worden gebruikt voor het registreren van de aanwezigheid van werknemers: (1) Registers, (2) Metal Disc Method, (3) Tijdregistratie klokken, (4) Tijdregistratie en (5) Gebruik van computers.

1. Registers:

Als het aantal werknemers zeer klein is, wordt de aanwezigheid van elke werknemer geregistreerd in een register wanneer hij de fabriekspoort betreedt. In een dergelijk geval zal er waarschijnlijk geen aparte tijdwaarnemer nodig zijn en het werk zal door de betrokken Forman worden uitgevoerd.

2. Metaalschijfmethode:

Elke arbeider krijgt een nummer toegewezen en dat aantal wordt op een ronde metalen schijf (of een penning) met een gat geplaatst. Alle schijven worden opgehangen op een bord dat bij de poort wordt gehouden. Als werknemers de poort binnengaan, pakken ze hun respectieve schijven op en stoppen ze in de doos die in de buurt wordt gehouden.

Na de afgesproken tijd, bijvoorbeeld om 8 uur, wordt de doos binnen het kantoor genomen en laatkomers moeten hun matrijzen persoonlijk aan de tijdwaarnemer afgeven, zodat de exacte aankomsttijd kan worden opgeheven. Later wordt de opkomst gemarkeerd in een register.

Deze methode is handig als het nummer niet groot is, maar het heeft de volgende belangrijke nadelen:

(a) Een werknemer kan proberen zijn vrienden aanwezig te laten zijn door hun token ook in de doos te laten vallen.

(b) Als de werkers gaan lunchen, moet het werk van het weer op het bord hangen van de penning elke dag opnieuw worden uitgevoerd.

(c) Er kunnen geschillen zijn over het exacte tijdstip van aankomst van een werknemer.

3. Tijdregistratie klokken:

Om sommige van de hierboven genoemde moeilijkheden te ondervangen, zijn tijdregistratieklokken geĆÆnstalleerd. Deze klokken zijn handig wanneer het aantal redelijk groot is. Elke werknemer krijgt een kaart toegewezen. Kaarten worden netjes in een lade bewaard. Terwijl de werker de poort binnengaat, pakt hij zijn kaart op, voegt deze in de klok en drukt dan de exacte tijd op de kaart af in de juiste ruimte tegen de betreffende dag. Dit kan worden herhaald voor het registreren van de tijd van vertrek voor de lunch, terugkomst van de lunch en het tijdstip van verlaten van de fabriek in de avond.

Een exemplaar van de kaart wordt hieronder gegeven:

(De kaart kan een week of twee weken worden opgemaakt)

Het grote voordeel van dit systeem is dat de tijd van aankomst en vertrek exact wordt vastgelegd en dat er later geen geschil meer is. Maar het gevaar dat afwezige werknemers hier aanwezig zijn, kan hier niet worden geƫlimineerd. Een ander type klok is een klok die wordt bediend door een sleutel die een onderscheidend getal heeft dat overeenkomt met het nummer van de betrokken werknemer.

De werknemer voegt de sleutel in, draait hem om en de klok drukt vervolgens het nummer van de toets (dat is het nummer van de werknemer) af en de exacte aankomsttijd op een rol papier aan de binnenkant. Na de afgesproken tijd begint de klok rood te drukken, zodat de laatkomers gemakkelijk kunnen worden afgetekend.

4. Kies tijdrecords:

Deze machines zijn alleen nuttig bij zeer grote problemen. Ze geven op een blad een record van aankomst en vertrek en daarom heeft de tijd gewerkt voor elke werknemer voor de hele week. De machines kunnen zelf het aantal uren naar de loonstaten overschrijven en kunnen ook het loon berekenen dat aan de werknemers verschuldigd is. De machines zijn geschikt voor 50, 100 of 150 werknemers.

5. Gebruik van computers:

Nu wordt een dagtijd vastgelegd via een computer met een afzonderlijke registratie van elke medewerker.

Departementale Record:

Het is echter noodzakelijk dat als het aantal werknemers vrij groot is, er ook een aanwezigheidsrecord bij de verschillende afdelingen zelf moet zijn.

Dit zal ervoor zorgen dat:

(1) De arbeiders hangen niet op de weg van de fabriekspoort naar de fabriek zelf,

(2) Lonen voor niet-gewerkte tijd worden niet betaald, en

(3) Er wordt geen betaling gedaan aan valse werknemers. De laatste twee zijn gangbare methoden voor het plegen van fraude met betrekking tot arbeid.

De activiteiten van de tijdwaarnemer kunnen eenvoudig worden gecontroleerd door een onafhankelijke vergelijking van de door hem bijgehouden gegevens en de gegevens die in de fabriek zelf worden bijgehouden. In feite zouden geen lonen betaald moeten worden tenzij de twee records correct en regelmatig vergeleken zijn.