Arbeidswelzijn: concept, doel en maatregelen | Industriële relaties

Lees dit artikel om meer te weten te komen over arbeidswelzijn: - 1. Concept van arbeidswelzijn 2. Doel van het welzijn van werknemers 3. Maatregelen.

Concept van arbeidswelzijn:

Arbeidswelzijn is een van de belangrijkste aspecten van arbeidsverhoudingen.

Welzijn is een handige term voor al die aspecten van het industriële leven die bijdragen aan het welzijn van de werknemer.

Bezorgdheid voor de menselijke kant van de industrie is een van de fundamenten van een goed personeelsbeleid. In feite is het een extra dimensie van arbeidsverhoudingen, omdat het de werknemer voldoening schenkt die zelfs een eerlijk loon niet kan bieden (opwekken).

Dit is de reden waarom in geavanceerde landen zoals de VS, het VK, Japan enz. De staat een nationale gezondheidsdienst aanbiedt die medische zorg en aandacht beschikbaar maakt voor alle werknemers, ongeacht het onvermogen om te betalen. Nationale verzekeringsstelsels bieden werkloosheidsuitkeringen, ziektewetuitkeringen en aanvullende uitkeringen die bedoeld zijn om te voorkomen dat werknemers een minimuminkomen ontvangen.

Deze arbeidswelzijnsdiensten zijn gebaseerd op de huidige opvattingen over sociale rechtvaardigheid. Ze helpen de gezondheid en het moreel van de mensen te behouden en leveren zo een positieve bijdrage aan de efficiëntie van de beroepsbevolking.

Veel grotere bedrijven bieden ook welzijnsdiensten voor hun werknemers. Speelplaatsen, sociale en recreatieve voorzieningen, gesubsidieerd voedsel (via kantines voor werknemers) en medische diensten in de fabriek zijn enkele gemeenschappelijke kenmerken van de grotere industriële en commerciële bedrijven. Dergelijke voorzieningen dragen gezamenlijk bij aan een blijere, gezondere en dus efficiëntere beroepsbevolking.

Doel van Labout Welzijn:

Een arbeidwelzijnsprogramma dient verschillende doelen. Tot slot, door te zorgen voor de basisvoorzieningen van het leven, bouwt het een gevoel van loyaliteit op van de kant van de werknemer tegenover de organisatie. Ten tweede door snellere diensten van de werknemers te bieden.

Ten derde, verschillende welzijnsmaatregelen voor de arbeid, door welzijnsactiviteiten aan werknemers die een organisatie bereikt door het verbeteren van of zorgen voor de basisbehoeften van het leven, zorgen ervoor dat de werknemer zijn tijd en aandacht besteedt aan de taak van de organisatie. "

Dit verbetert op zijn beurt zijn efficiëntie en output. Zoals Manappa terecht heeft opgemerkt: "Als aantrekkelijk pakket, dat voordelen biedt in de loop van de loopbaan van een medewerker, dienen om de betere werknemers aan te trekken en te behouden en tegelijkertijd hun moreel te verbeteren." De organisatie wint ook financieel door te genieten van bepaalde belastingvoordelen die worden aangeboden voor het uitgeven van geld op het welzijn van werknemers.

Maatregelen van arbeidswelzijn:

Internationale Arbeidsorganisatie heeft arbeidswelzijnsmaatregelen opgesplitst in twee brede categorieën, namelijk binnen en buitenmuur. Terwijl de eerste belangrijk is voor het bieden van een gezondheid, werkomgeving, is de laatste belangrijk voor het motiveren, de werknemer en het bieden van sociale zekerheid. De belangrijkste componenten van deze twee feiten van het welzijn van de arbeid staan ​​vermeld in tabel 4.4.

Deze faciliteiten en voordelen kunnen verder worden ingedeeld in wetgeving en die welke vrijwillig door het management worden verstrekt of als gevolg van bilaterale schikkingen tussen het management en de vakbonden.