Internationale marketingomgeving (met diagram)

Omgeving bestaat uit krachten. Omgeving is gemaakt van dergelijke beheersbare en oncontroleerbare krachten. Het is de omgeving die gunstige of ongunstige omstandigheden bepaalt en daarom kansen of bedreigingen en uitdagingen biedt. De mate van succes is voor een groot deel afhankelijk van het effect van de marketingomgeving en het vermogen van het bedrijf om effectief te reageren. Internationale marketingomgeving omvat alle relevante mondiale krachten die van invloed zijn op internationale marketingbeslissingen.

Deze krachten kunnen intern zijn (zoals middelen en managementattitudes), kunnen binnenlands zijn (zoals overheidsbeleid ten aanzien van internationale bedrijven en faciliteiten) en wereldwijd (zoals de algehele internationale zakelijke omgeving van relevant deel van de wereld). De discussie over mondiale krachten is echter relevanter, omdat dit belangrijke overwegingen zijn bij internationale marketing.

Definities:

We kunnen het woord 'internationale marketingomgeving' definiëren als onder:

1. Internationale marketingomgeving is een reeks beheersbare (interne) en onbeheersbare (externe) krachten of factoren die van invloed zijn op internationale marketing. Internationale marketingmix wordt voorbereid in het licht van deze omgeving.

2. Internationale marketingomgeving bestaat uit mondiale krachten, zoals economische, sociale, culturele, juridische en geografische en ecologische krachten, die van invloed zijn op internationale marketingbeslissingen.

3. Internationale marketingomgeving voor elke marketeer bestaat uit interne, binnenlandse en wereldwijde marketingtaken die van invloed zijn op de internationale marketingmix.

Factoren van de internationale marketingomgeving:

Factoren of krachten die betrokken zijn bij de internationale marketingomgeving kunnen worden ingedeeld in drie categorieën zoals aangegeven in de figuur 1. Manager die zich bezighoudt met internationale marketing moet zijn marketingmix en marketing (mix) strategieën in overeenstemming met deze krachten ontwerpen.

Hij moet rekening houden met het heden en verwachte gevolgen van dergelijke krachten bij het nemen van internationale marketingbeslissingen. De omgeving bepaalt de mate van favourableheid voor elke marketeer voor internationale marketing; bepaalt het niveau van kansen en bedreigingen.

1. Wereldwijde factoren:

Dergelijke factoren houden verband met de wereldeconomie. Een breder beeld van het wereldwijde fenomeen beïnvloedt alle beslissingen van internationale marketing.

De belangrijkste globale factoren zijn onder meer:

ik. Klantgerelateerde factoren

ii. Politieke en juridische factoren

iii. Sociale factoren

iv. Culturele factoren

v. Competitie

vi. Wereldwijde relaties tussen naties en mate van wereldwijde vrede.

vii. Geografische / ecologische / klimaatgerelateerde factoren

viii. Functioneren van internationale organisaties zoals UNO, Wereldbank, WTO, etc.

ix. Beschikbaarheid van marketingfaciliteiten en het functioneren van internationale agentschappen, enz.

2. Binnenlandse factoren:

Binnenlandse factoren zijn gerelateerd aan de economie van de natie. Over het algemeen vormen economische, sociale en culturele, demografische, politieke en juridische en andere binnenlandse aspecten een thuisomgeving voor internationale marketing. Deze omgeving beïnvloedt de internationale marketingmix op verschillende manieren.

Belangrijke binnenlandse factoren zijn onder meer:

ik. Politiek klimaat / stabiliteit / filosofie

ii. Regeringsbenadering en houding tegenover internationale handel

iii. Rechtsstelsel en bedrijfsethiek

iv. Beschikbaarheid en kwaliteit van infrastructurele voorzieningen

v. Beschikbaarheid en kwaliteit van grondstoffen

vi. Functioneren van instellingen en beschikbaarheid van faciliteiten

vii. Technologische factoren

viii. Ecologische factoren, etc.

3. Interne of organisatorische factoren:

Dit zijn interne en controleerbare factoren. Ze houden verband met de interne situatie van het bedrijf dat zich bezighoudt met internationale handel. Internationale marketers moeten deze factoren gebruiken, bijstellen en ordenen om te voldoen aan de behoeften en wensen van de (internationale) doelmarkten.

Deze factoren omvatten:

ik. Doelstellingen van het bedrijf

ii. Managementfilosofie van het bedrijf

iii. Persoonlijke factoren gerelateerd aan management

iv. Bestuurlijke attitudes tegenover andere naties, klanten, maatschappelijk welzijn, enz.

v. Het beleid en de regels van het bedrijf

vi. Bronnen van bedrijfs- en marketingmix

vii. Vorm van organisatie en organisatiestructuur.

viii. Aard en soorten werknemers

ix. Interne relaties met andere afdelingen

X. Relaties van het bedrijf met andere belanghebbenden en dienstverleners.