Industriële actie geïnitieerd door een Unie

Industriële actie geïnitieerd door een Unie!

Als de onderhandelingen over loonclaims of geschillen over arbeidsomstandigheden plaatsvinden, is er een scala aan industriële acties die door een vakbond kunnen worden gestart ter ondersteuning van zijn claim. Er kan een verbod op overuren zijn, waarbij werknemers weigeren langer te werken dan hun gecontracteerde uren. Werknemers kunnen ook 'werken om te regeren'. Dit houdt in dat werknemers alleen de taken uitvoeren die vereist zijn door hun contracten.

De meest bekende vorm van industriële actie is echter een staking. Dit houdt in dat werknemers hun werk intrekken. Een staking kan officieel of onofficieel zijn. Een officiële staking is er een die wordt goedgekeurd en georganiseerd door de vakbond. Daarentegen is een onofficiële aanval een die niet is goedgekeurd door de vakbond.

Dit kan gebeuren wanneer de staking wordt opgeroepen door lokale vakbondsafgevaardigden en voorbij is voordat de vakbond de tijd heeft om het goed te keuren of in de gevallen waarin de vakbond niet akkoord gaat met de actie. Aanvalsactie kan op drie manieren worden gemeten.

Dit zijn:

ik. Het aantal aanvallen

ii. Het aantal betrokken werknemers

iii. Het aantal verloren werkdagen.

De laatste maatregel geeft de duidelijkste indicatie van de impact van de staking op de economie. Regeringen proberen vaak stakingen te voorkomen door vakbonden en werkgeversvertegenwoordigers aan te moedigen om naar arbitrage te gaan, in het geval dat de onderhandelingen afbreken. Arbitrage betreft de betrokkenheid van een derde partij die probeert een overeenkomst te bereiken. De arbiter kan een overheidsorgaan of een onafhankelijke derde partij zijn die door beide partijen wordt gekozen.

Invloed op de levering van arbeid:

Naast het onderhandelen over en het nemen van industriële actie, kunnen vakbonden proberen het lonen van haar leden te verhogen door de toegang van nieuwe werknemers tot de industrie, het beroep of het ambacht te beperken. Vakbonden kunnen dit proberen door erop te staan ​​dat nieuwe rekruten hoge kwalificaties hebben of een gesloten winkel kunnen exploiteren.

Dit laatste gebeurt wanneer werkgevers alleen die werknemers in dienst kunnen nemen die lid zijn van de vakbond of die overeenkomen zich bij de vakbond aan te sluiten. (Een open winkel daarentegen vindt plaats wanneer een werkgever vrij is om leden of niet-leden van de unie in dienst te nemen).