Grondwater en beekjes

Na het lezen van dit artikel leer je over de interactie tussen grondwater en stromen met behulp van diagrammen.

De interactie tussen het grondwatersysteem en de stromen is een basisverbinding in de hydrologische cyclus. Het kan op drie manieren plaatsvinden. Beken kunnen water krijgen door de toevoer van grondwater door het stroombed. Dergelijke streams worden 'gaining streams' genoemd (afb. 9.2 (a)). Om dit te laten gebeuren, moet de hoogte van de grondwaterspiegel hoger zijn dan het niveau van het oppervlak van de stroom.

Beken kunnen ook water verliezen aan het grondwatersysteem door stroming door het stroombed. De term verliezende stroom wordt op deze situatie toegepast (figuur 9.2 (b)). Wanneer dit gebeurt, moet de hoogte van de grondwaterspiegel lager zijn dan het oppervlak van de stroom. Een derde mogelijkheid is een combinatie van de eerste twee-a stream winsten in sommige secties en verliest in andere.

Verloren stromen kunnen door een continue verzadigde zone met de grondwatersystemen verbonden worden of ze kunnen door een onverzadigde zone van het grondwatersysteem worden losgekoppeld. Als we de situaties in figuur 9.2 (b) en (c) vergelijken, kunnen we een saillant punt noteren.

Wanneer het systeem wordt losgekoppeld, kan het waterpeil een uitstulping onder de stroom hebben als de snelheid van de waterbeweging door het stroombed en de beluchtingszone groter is dan de snelheid waarmee het grondwater uit de bult stroomt.