Essentiële elementen van bedrijfsvoorspelling

Essentiële elementen van bedrijfsvoorspelling!

De behoefte aan prognoses blijkt uit de belangrijke rol die het speelt bij de planning. Voorspellen heeft veel nut bij het ontwikkelen van plannen. Het maken van prognoses en hun beoordeling door managers resulteert in vooruitdenken, naar de toekomst kijken en voorzieningen treffen. Ook het voorspellen kan gebieden blootleggen waar de controle ontbreekt.

Prognoses, vooral waar iedereen in de organisatie op grote schaal heeft deelgenomen, kunnen helpen om plannen te verenigen en te coördineren. Door aandacht te schenken aan de toekomst, helpt het bij het plannen van een doelgerichtheid.

Elementen van prognoses:

Prognose helpt ons de toekomst te kennen. Het helpt ons ook om te vergelijken, te schatten
en om de gegevens te analyseren om tot de geschatte resultaten te komen. Het leidt tot regelmatig onderzoek van verschillende aspecten van productie en management binnen en buiten de organisatie. Voorspelling bereidt een basis voor om samen te werken en zorgt voor betere coördinatie, samenwerking en controle in de organisatie.

Op basis van prognoses, toekomstperspectieven, stabiliteit en de discrepanties worden naar behoren afgewogen en bestudeerd. Dit helpt het management om eventuele hindernissen die het management in de weg kunnen staan, te verwijderen.

Zo worden bedrijfsresultaten vergeleken met de geschatte, het andere element dat vrij opvallend is bij prognoses. Telkens wanneer er een groot verschil wordt gevonden, wordt verder onderzoek gedaan naar de redenen voor een dergelijke discrepantie.

Prognoses helpen dus om de verwachte winsten of verliezen te kennen en door alleen bepaalde rapporten en records van het bedrijf te doorlopen, kan de voorspeller de nodige beslissingen nemen. Besluitvorming wordt beter en gemakkelijker wanneer prognoses op wetenschappelijke basis worden uitgevoerd.

James W. Redfield heeft de essentiële elementen als volgt samengevat:

1. Ontwikkeling van het grondwerk:

Het voert een ordelijk onderzoek uit naar producten, bedrijven en industrie.

2. Raming van toekomstige activiteiten:

Dit volgt op een duidelijk plan voor het uitwerken van toekomstige verwachtingen in de vorm van een natuurlijke onderneming met sleutelfiguren.

3. Vergelijking van werkelijke met geschatte resultaten:

Het regelmatig controleren van de behaalde resultaten van het bedrijf en het opsporen van redenen voor grote verschillen.

4. Verfijnen van het prognoseproces:

Zodra bekendheid met het schatten van de toekomst van het bedrijf wordt verkregen door de praktijk, wordt het verscherpen van de aanpak en het verfijnen van de procedure vrij eenvoudig.