Het verschil tussen training en ontwikkeling

Dit artikel helpt je om onderscheid te maken tussen training en ontwikkeling.

Verschil # Training:

1. Context:

De term 'training wordt gebruikt om te verwijzen naar het proces van het vergroten van de vaardigheden en capaciteiten van operatoren

2. Aard:

Training is werkgericht. Het stelt een medewerker in staat om een ​​specifieke taak (waarbij training wordt verleend) op een betere manier uit te voeren.

3. Effect (of impact):

Training levert onmiddellijk een beter effect op de prestaties van operatives.

4. Methode:

De training wordt speciaal gegeven, door middel van werkmethoden, dat wil zeggen terwijl een werknemer wordt aangesteld.

5. Nadruk:

Tijdens de training wordt de nadruk gelegd op het vergroten van de technische vaardigheden van medewerkers

Verschil # Ontwikkeling:

1. Context:

De term 'ontwikkeling' wordt gebruikt om te verwijzen naar het proces van een allround ontwikkeling van leidinggevend personeel.

2. Aard:

Ontwikkeling is loopbaangericht. Het stelt een manager in staat om een ​​breed scala aan managementfuncties op een effectieve manier uit te voeren.

3. Effect (of impact):

Ontwikkeling produceert effecten voor betere prestaties van managementrollen; speciaal op de lange termijn.

4. Methode:

Ontwikkeling van leidinggevend personeel is meestal gepland; terwijl ze geen werk hebben, bijv. via off-the-jobmethoden, bijv. seminars, conferenties, selectieve metingen, projectopdrachten, casestudy's enz.

5. Nadruk:

In ontwikkeling ligt de nadruk op het vergroten van de menselijke en conceptuele vaardigheden van leidinggevend personeel