Verschil tussen reserveringskapitaal en kapitaalreserve

Reserve kapitaal:

1. Het is dat deel van het kapitaal dat niet is uitgegeven en alleen kan worden uitgegeven als het bedrijf failliet gaat.

2. Om reservekapitaal te creëren, is niet de noodzaak van een bedrijf.

3. Om reservekapitaal te creëren, moet een speciale resolutie worden doorgegeven.

4. Het is een deel van het kapitaal, dat niet wordt ontvangen.

5. Het wordt niet vermeld op de balans van het bedrijf.

6. Het kan alleen worden gebruikt en gebruikt op het moment van liquidatie van het bedrijf.

Capital Reserve:

1. Het wordt niet door het bedrijf verdiend in de normale gang van zaken; het is eerder gecreëerd uit kapitaalwinsten door het bedrijf.

2. Creëren van een kapitaalreserve is noodzakelijk als er sprake is van een meerwaarde.

3. Het is niet nodig speciale besluiten te nemen op het moment dat er een kapitaalreserve wordt gecreëerd.

4. Het is dat deel van de winst dat wordt verdiend en ontvangen.

5. Het wordt vermeld in de balans van de onderneming en wordt weergegeven aan de passiefzijde onder het kopje 'Reserves en surplus'.

6. Het kan worden gebruikt om kapitaalverliezen af ​​te schrijven of kan worden gebruikt om bonusaandelen uit te geven.