Concurrentievoordeelstrategieën van het bedrijfsleven

Concurrentievoordeel strategieën voor bedrijven!

Definitie:

Een concurrentievoordeel is een voordeel ten opzichte van concurrenten dat wordt verkregen door consumenten meer waarde te bieden, hetzij door middel van lagere prijzen, hetzij door grotere voordelen en diensten te bieden die hogere prijzen rechtvaardigen.

Concurrerende strategieën:

Naar aanleiding van zijn werk analyseert hij de concurrentiekrachten in een industrie.

Michael Porter stelde vier 'generieke' bedrijfsstrategieën voor die zouden kunnen worden toegepast om concurrentievoordeel te behalen. De vier strategieën hebben betrekking op de mate waarin de reikwijdte van bedrijfsactiviteiten beperkt is tot breed en de mate waarin een bedrijf ernaar streeft zijn producten te differentiëren.

De vier strategieën zijn samengevat in de onderstaande figuur:

De differentiatie- en kostenleiderschapsstrategieën streven naar concurrentievoordeel in een breed scala van marktsegmenten of industriële segmenten. Daarentegen worden de focus- en kostenfocusstrategieën voor differentiatie toegepast in een enge markt of industrie.

Strategie-Differentiatie:

Deze strategie omvat het selecteren van een of meer criteria die door kopers in een markt worden gebruikt en vervolgens het bedrijf op unieke wijze positioneren om aan die criteria te voldoen. Deze strategie wordt meestal geassocieerd met het in rekening brengen van een premium prijs voor het product, vaak om de hogere productiekosten en extra toegevoegde waarde-functies voor de consument weer te geven.

Bij differentiatie gaat het om het in rekening brengen van een premium-prijs die meer dan alleen de productiekosten dekt, en om klanten duidelijke redenen te geven om het product boven andere minder gedifferentieerde producten te verkiezen.

Voorbeelden van differentiatiestrategieën: Mercedes-auto's: Bang & Olufsen.

Strategie-kosten leiderschap:

Met deze strategie is het de bedoeling om de goedkoopste producent in de sector te worden. Veel (misschien alle) marktsegmenten in de industrie worden geleverd met nadruk op het minimaliseren van de kosten. Als de behaalde verkoopprijzen minstens gelijk (of bijna) het gemiddelde voor de markt kunnen zijn, dan zal de goedkoopste producent (in theorie) van de beste winst genieten. Deze strategie wordt meestal geassocieerd met grootschalige bedrijven die "standaard" producten aanbieden met relatief weinig differentiatie die voor de meeste klanten perfect aanvaardbaar zijn.

Af en toe zal een lagekostenleider zijn product ook korting geven om de verkoop te maximaliseren, vooral als het een aanzienlijk kostenvoordeel heeft ten opzichte van de concurrentie en zo zijn marktaandeel verder kan vergroten.

Voorbeelden van kostenleiderschap: Nissan: Tesco: Dell Computers.

Strategie-differentiatie Focus:

In de focusstrategie differentiatie streeft een bedrijf ernaar om te differentiëren binnen slechts één of een klein aantal doelmarkten. De speciale klantbehoeften van het segment betekenen dat er mogelijkheden zijn om producten aan te bieden die duidelijk verschillen van concurrenten die mogelijk een bredere groep klanten targeten.

De belangrijke kwesties voor elk bedrijf dat deze strategie toepast, is ervoor te zorgen dat klanten echt verschillende behoeften en wensen hebben, met andere woorden dat er een geldige basis is voor differentiatie en dat bestaande concurrerende producten niet aan die behoeften voldoen.

Voorbeelden van differentiatiefocus:

Alle succesvolle nichewinkels: (bijvoorbeeld de parfumwinkel): of gespecialiseerde vakantie-exploitant (bijv. Vervoerder).

Focus op strategie en kosten:

Hier zoekt een bedrijf naar een goedkoper voordeel in slechts een klein aantal marktsegmenten. Het product zal eenvoudig zijn - misschien een soortgelijk product als de duurdere en gekenmerkte marktleider, maar aanvaardbaar voor voldoende consumenten. Dergelijke producten worden vaak "ik-te-ik" genoemd.

Voorbeelden van kostenfocus:

Veel kleinere detailhandelaren met eigen label of korting op labelproducten.