CEO: de Chief Executive Officer - (rol en benaderingen)

CEO: de Chief Executive Officer - (rol en benaderingen)

De rol van chief executive officer (CEO) blijkt duidelijk uit de belangrijkste functies die CEO heeft vervuld.

Het strategisch management is een algemene managementfunctie. De algemene managers zijn topfunctionarissen die verantwoordelijk zijn voor het succes van de onderneming. De chief executive officer is de belangrijkste strateeg die verantwoordelijk is voor alle aspecten van strategisch management, te weten strategiebepaling, implementatieanalyse en evaluatie.

CEO wordt aangeduid met verschillende namen in verschillende bedrijven, zoals Managing Director (MD), Executive Director (ED), President of General Manager (GM). Als topman is zijn rol van vitaal belang en van groot belang in de strategische besluitvorming.

Volgens Peters en Waterman was "geassocieerd met bijna elk uitstekend bedrijf een sterke leider (of twee) die in de eerste plaats veel leek te hebben gehad om het bedrijf uitstekend te maken."

De rol van CEO:

"De CEO is een reflectieve denker die de strategie in kaart brengt, een organisatie ontwerpt om het plan uit te voeren en troepen door de nodige manoeuvres loodst om doelen te bereiken met behulp van enorme ervaring en inzicht."

Hij stelt doelen en "ook plannen, organiseert, regisseert en controleert. De chief executive moet stevige steun geven aan strategische planning.

De rol van CEO kan als volgt worden samengevat:

(a) Hij is de belangrijkste persoon in een organisatie die verantwoordelijk is voor het formuleren en evalueren van de strategie.

(b) Hij speelt een cruciale rol bij het bepalen van de missie van de organisatie, het stellen van de doelen en doelen.

(c) CEO is primair verantwoordelijk voor strategisch management van een onderneming. De rol van CEO is feitelijk om de externe omgeving en relaties te beheren om voorwaarden te scheppen voor groei, maar kan ook voor de interne organisatie zorgen.

(d) Een CEO is zowel een specialist als een generalist. Hij moet ervoor zorgen dat de organisatie goed wordt beheerd.

(e) De CEO moet in zichzelf de kenmerken van zelfbeheer evenals tijdbeheer ontwikkelen.

(f) CEO zou het grootste deel van zijn tijd aan beleidsformulering moeten wijden. Belangrijke strategische beleidslijnen vloeien voort uit deze bron.

(g) Hij geniet van ruimere bevoegdheden dan andere leidinggevenden. Hij moet echter zien dat de belangrijkste beleidsmaatregelen binnen het kader vallen dat door de raad van bestuur is geschetst.

(h) De CEO kan 'bedrijfsplanners' instellen om de laatste ontwikkelingen op het gebied van strategisch management bij te houden.

De CEO is dus de topman, naast de raad van bestuur. Hij speelt een belangrijke rol in de strategische besluitvorming. Hij neemt niet alleen strategische beslissingen, maar voert ook dergelijk beleid in om de bedrijfsdoelstellingen te bereiken. Hij speelt een cruciale rol in het strategisch management en het slagen of falen van de strategie is volledig de verantwoordelijkheid van de CEO.

Benaderingen van de rol van CEO:

De volgende zijn de twee benaderingen die kunnen worden overwogen voor het bestuderen van de rol van CEO.

1. Aanpak van de rolmodellering:

In deze benadering worden de verschillende rollen die door de CEO worden gespeeld, beschouwd. Hij kan worden beschouwd als:

(a) Hoofdarchitect, strateeg of planner.

(b) Leider en bouwer van een organisatie.

(c) Chief Manager, uitvoerder of coördinator.

(d) Communicator van organisatorische doelmotivator, mentor en persoonlijke leider.

2. Andere benaderingen:

Er zijn veel andere factoren om de rol van CEO te bepalen, zoals:

(a) De tijd besteed door de CEO.

(b) Kwaliteiten bezeten door CEO en zijn persoonlijkheid.

(c) Communicatiestijlen.

(dj Management- en leiderschapsstijlen.

(e) De omgeving gecreëerd door de CEO in de organisatie.