Berekening van de afvoer in besloten en onbegrensde watervoerende lagen

Lees dit artikel om meer te weten te komen over de berekening van ontlading in gesloten en onbegrensde watervoerende lagen met behulp van de formule van Theim voor een stabiele stroming.

Berekening van de lozing in een besloten aquifer met behulp van de formule van Theim voor een stabiele radiale stroming:

Afvoer door een beperkte watervoerende laag kan worden berekend met behulp van de formule

Bedenk dat het opladen naar de watervoerende laag binnen de invloedszone van de verpompte put gelijk is aan de snelheid van ontlading van de put, zodat de afzuiging gestabiliseerd blijft en daarom een ​​stabiele toestand bestaat.

waar

K = coëfficiënt van permeabiliteit

m = dikte van watervoerende laag

r w = straal van de put

T = overdraagbaarheid van aquifer = Km

De bovenstaande vergelijking wordt evenwicht of de vergelijking van Thiem genoemd en wordt gebruikt om de piëzometrische kop op elk punt op een radiale afstand r van het midden van de put te bepalen. Als de piëzometrische koppen in twee observatieputten h1 en h2 op twee punten r1 en r 2 radiaal van het midden van de gepompte put respectievelijk radiaal worden verwijderd, worden tijdens de pomptest de coëfficiënt van de permeabiliteit gemeten. gemakkelijk worden berekend. De formule kan als volgt worden geschreven (r 2 > r 1 ) De bovenstaande methode wordt in de volksmond de methode van Thiem genoemd.

Berekening van de lozing in onbegrensde watervoerende laag met behulp van de formule van Theim voor gestage stroming:

Verwijzend naar Fig. 18.17 en gelet op de toestand van de stabiele toestand, wordt de ontlading op elke afstand R naar de put gegeven door toepassing van de formule van Darcy in combinatie met vereenvoudigende aannames gemaakt door Dupit

Q = KAI = 2πr K h dh / dr

Integratie van de vergelijking (1) tussen limieten h = H 2 bij r = r w h = kop op elke afstand r

Vergelijking (a) kan worden gebruikt om de verdeling van de kop radiaal naar buiten uit de put te bepalen. Als de waarden van de head h 1 en h 2 bij elke twee observatieputten op een afstand r 1 en r 2 respectievelijk (r 2 > r 1 ) van de testput worden gemeten, kan de permeabiliteitscoëfficiënt K worden gemeten door waarden in vergelijking te vervangen (a) hierboven.

Vervolgens neemt limiet wanneer h = H 1 bij r = R, (de invloedsstraal) vergelijking (a) zal worden

Er kan worden vermeld dat in vergelijking (a) evenals (b) H2 goed is op het hoofd en daarom gelijk is aan de diepte van water in de put.

De formule van Sichardt kan worden gebruikt om de invloedstraal R te berekenen.

Het wordt hieronder weergegeven om te recapatuleren:

R = 3000 s√K

waar R de straal van invloed is in meters

s is putdown in putjes in meters

K is coeff. van permeabiliteit in m / sec.

Probleem:

Een buisput heeft een diameter van 0, 46 m. De onbegrensde watervoerende laag heeft een diepte van 18 m. Na het afzuigen is de waterdiepte 12 m in de put. Permeabiliteit van de bodem is 24, 50 m / dag. Radius van cirkel van invloed is 275 meter. Bereken de afvoer van de buis goed.