8 Belangrijkste nadelen van credit rating

De nadelen van creditrating zijn als volgt:

(1) Vertekende beoordelingen en verkeerde voorstellingen:

Bij gebrek aan een kwaliteitsbeoordeling is de kredietbeoordeling een vloek voor de kapitaalmarktindustrie, voert deze een gedetailleerde analyse uit van het bedrijf, mag deze geen banden hebben met het bedrijf of de personen die in het bedrijf zijn geïnteresseerd, zodat de rapporten onpartijdige en verstandige aanbevelingen voor beoordeling geven commissie.

Afbeelding Met dank aan: investors.com/image/MF4__131105.jpg.cms

De bedrijven met een lagere rating geven geen reclame of gebruiken de beoordeling niet terwijl ze fondsen werven bij het publiek. In dergelijke gevallen kan de belegger geen informatie krijgen over de risico's van het instrument en is hij dus verlieslatend.

(2) Statische studie:

Beoordeling wordt uitgevoerd op de huidige en de historische gegevens van het bedrijf en dit is slechts een statische studie. Voorspelling van de gezondheid van het bedrijf door middel van rating is tijdelijk en alles kan gebeuren na toewijzing van ratingsymbolen aan het bedrijf.

Afhankelijkheid voor toekomstige resultaten op de rating, verslaat daarom juist het doel van de risicomicaatheid van rating. Veel veranderingen vinden plaats in de economische omgeving, in de politieke situatie, in het overheidsbeleidskader dat rechtstreeks van invloed is op de werking van een bedrijf.

(3) Verborgenheid van materiële informatie:

Rating Company kan materiële informatie verbergen voor het onderzoeksteam van het ratingbedrijf. In dergelijke gevallen lijdt de kwaliteit van de beoordeling en wordt de beoordeling onbetrouwbaar gemaakt.

(4) Beoordeling is geen garantie voor de soliditeit van het bedrijf:

Beoordeling wordt uitgevoerd voor een bepaald instrument om het kredietrisico te beoordelen, maar het dient niet te worden opgevat als een certificaat voor de overeenstemmende kwaliteit van het bedrijf of het management ervan. Onafhankelijke opvattingen moeten door de gebruiker in het algemeen van het waarderingssymbool worden gevormd.

(5) Vooringenomenheid van de mens:

Het af en toe opsporen van het onderzoeksteam kan lijden aan menselijke vooroordelen voor onvermijdelijke persoonlijke zwakte van het personeel en kan van invloed zijn op de beoordeling.

(6) Weerspiegeling van tijdelijke ongunstige omstandigheden:

Tijdfactor heeft invloed op de beoordeling, soms worden misleidende conclusies afgeleid. Een bedrijf in een bepaalde branche kan bijvoorbeeld tijdelijk in slechte staat verkeren, maar krijgt een lage rating. Dit heeft een negatief effect op de interesse van het bedrijf.

(7) Downgrade: nadat een onderneming een rating heeft gekregen en haar werkresultaten en prestaties niet kan handhaven, zouden ratingbureaus de rating herzien en de rating verlagen om het imago van de onderneming te verminderen.

(8) Verschil in rating van twee agentschappen:

Beoordeling door de twee verschillende ratingbureaus voor hetzelfde instrument van dezelfde uitgeverij zou in veel gevallen niet identiek zijn. Dergelijke verschillen treden waarschijnlijk op vanwege verschillen in waardebeoordeling op kwalitatieve aspecten van de analyse bij verschillende instanties.